Anne Lise Varsi

Idag presenterer Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti sin kandidat nr. 5 i Nuortaguovllu válgabirre/Østre valgkrets, Anne-lise Varsi! Anne-Lise er født og oppvokst i Russeskaret/Čuđiigurra med mor og ádjá/bestefar. Anne-Lise ble lært opp til fra tidlig alder å ta vare på alt som hører til naturen. Hun lærte også at man skal alltid stoppe litt opp og se seg tilbake for så å kunne gå videre i livet. Anne-Lise bor nå i Skiippagurra. Hun har 4 voksne barn og 6 barnebarn. Hun er utdannet førskolelærer og har i tillegg duodji, samisk, joik, drama og fortellerkunst på høyskolenivå. Anne-Lise har alltid jobbet med barn. Hennes største hjertesak er samisk språk-og kulturformidling og hun elsker å joike. Noe som også gir henne kraft og styrke, er å ferdes i naturen.  Anne-Lise jobber som lærer på Deanu/Tana sámeskuvla og joikelærer på kulturskolen i Deanu. Anne-Lise er lojal. Hun er rettferdig og solidarisk. Vi i Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti er glad over at en stor kulturpersonlighet og en person med en stor og genuin formidlingsevne har valgt å være med på vårt lag. Med din lunhet og din evne til å møte folket, vil du være en stor styrke for lista. Vi vet at med deg oppnår vi vårt mål. Representasjon på Sametinget fra Nuortagouvllu válgabirre!


Odne oahpásmuvvat Sámeálbmot Bellodaga/ Samefolkets Parti Nuortaguovllu válgabiire 5. saji evttohasain, Anne-Lise Varsi!
Anne-Lise lea riegádan ja bajásšaddan etniin ja ádjáin Čuđeguras. Anne-Lise oahpai árrat juo áimmahuššat buot mii lundui gullá. Son maid oahpai ahte álohii galggai bisánastit ja vilppastit maŋás joatkimis eallima.
Dál ássá Anne-Lise Skiippaguras. Sus leat 4 rávis máná ja 6 áhkkuba.
Son lea oahppan ovdaskuvlaoahpaheaddji ja lassin lea sus duodji, sámegiella, juoigan, dráma ja muitalandáidda allaskuvladásis.
Anne-Lise lea čađat bargan ovttas mánáiguin.
Su stuorámus váibmoášši lea sámegiella ja -kulturgaskkusteapmi ja son áinnas rohttesta luođi.
Mii maiddái sutnje addá vuoimmi lea johtalit meahcis.
Anne-Lise bargá oahpaheaddjin Deanu sámeskuvllas ja juoiganoahpaheaddjin kulturskuvllas Deanus.
Anne Lise lea lojála. Son lea vuoiggalaš ja solidáralaš. Sámeálbmotbellodagas leat ilus go dákkár nana kulturguoddi geas lea dákkár nana ja erenoamáš gaskkustanmáhttu lea válljen leat min searvvis. Du liekkusvuođain ja du vugiin deaivvadit olbmuiguin, leat listii givrodahkan. Diehtit ahte duinna olahat mihttumet. Nuortaguovllu válgabiire ovddasteami Sámediggái!