Marte Anti

Idag presenterer Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti sin kandidat nr. 3 i Ávjovárri, Marte Anti! Marte er født og oppvokst i Kárášjohka/Karasjok. Hun jobber som audiograf i Hammerfest og pendler mellom Kárášjohka og Hammerfest. Martes hjertesak er at samisk skal høres og prioriteres i helsesektoren i samiske områder. Pasienter skal kunne kommunisere på sitt eget språk når de blir syke, slik at riktig diagnose blir satt og forståelse og viktig informasjon ikke går tapt. Marte brenner også for at det skal finnes arbeidsplasser for samisk ungdom når de er ferdig med utdannelsen. Arbeidsplasser må etableres der hvor ungdom bor, for å forhindre at ungdom med kompetanse forlater hjemplassen. Marte er ærlig, hun er rettferdig og solidarisk. Vi i Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti er glad for at unge med entusiasme og pågangsmot står på våre lister. Med ditt engasjement for at det legges til rette for at ungdom fortsatt kan bo hjemme etter endt utdannelse ser vi lyst på fremtiden. Og vi vet at du vil være med å gjøre ditt for at vi når vårt mål. Representasjon på Sametinget fra Ávjovárri.


Odne oahpásmuvvat Sámeálbmot Bellodaga/ Samefolkets Parti Ávjovári válgabiire 3. saji evttohasain Marte Anti.

Marte lea riegádan ja bajásšaddan Kárášjogas. Son bargá audiográfan Hámmárfeasttas ja jođaša gaskal Kárášjoga ja Hámmárfeastta. Marte váibmoášši lea ahte sámegiella galgá sámi guovlluin gullot ja vuoruhuvvot dearvvašvuođasuorggis. Divššohasat galget sáhttet gulahallat iežaset gielain go buohccájit, nu ahte bidjet rivttes diagnosa ii áddejupmi eaige dehálaš dieđut massojuvvo. Marte áŋgiruššá maiddái dan ovdii ahte galget leat bargosajit sámi nuoraide go sii gerget oahpuin. Bargosajit galget ásahuvvot doppe gos nuorat ásset, hehtten dihtii ahte oahppan nuorat guđet ruovttubáikki. Marte lea rehálaš, vuoiggalaš ja solidáralaš. Sámeálbmot Bellodagas mii leat ilus go movttegis ja áŋgiris nuorat leat min listtain. Du áŋgiruššamiin dan ovdii ahte láhččojuvvo dilli nuoraide beassat ássat ruovttus maŋŋil go oahpuin gearget, orro čuvges boahtteáigi. Ja diehtit ahte don gal dagat oasát vai mii mihttumet olahat. Ávjovári ovddastumi Sámediggái.