Mikkel Gaup

Vi presenterer Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti sin kandidat nr.5, Mikkel Gaup! Mikkel er født i Eiby Finnmark, men bor nå i Oslo. Mikkel er skuespiller, musiker og jobber med teater. Han er karismatisk og har et stort engasjement. Han har alltid et smil om munnen og et positivt ord til alle. Mikkel er en god formidler for Sápmi. I sosiale lag er han en drøm å være sammen med. Og sist: men ikke minst er han vår Ofelaš. Vi i Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti er glad du er med oss og vi ser fram til en sprakende valgkamp med deg!


Odne oahpásmuvat Sámeálbmot Bellodaga/Samefolkets Parti 5.saji evttohasain Mikkel Gaup.

Mikkel lea riegádan Eaibus Finnmárkkus, muhto ássá dál Oslos.Mikkel lea neavttár, musihkkár ja bargá teáhteris.

Son lea geasuheaddji ja sus lea nana áŋgiruššandáhttu. Son lea álo mojunjálmmiid ja sus lea čáppa sátni buohkaide.

Mikkel lea Sápmái čeahpes gaskkusteaddjin. Sosiála oktavuođain lea illudahtti suinna leat ovttas.

Ja velá dát: Son han lea min Ofelaš.

Mii Sámeálbmot Bellodagas/Samefolkets Parti lea ilus go leat minguin ovttas ja illudat ruoškki válgagiččuin duinna!