Sammol Jovnna Nystad

Idag presenterer Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti sin kandidat nr. 8 i Ávjovárri, John Nystad Jr., Sammol Jovnna Nystad! Sammol Jovnna er født og oppvokst I Kárášjohka/Karasjok og bor fortsatt der. Sammol Jovnna har reist rundt i verden og konkurrert. Han har vært/og er et forbilde og en veiviser gjennom å vise andre unge at ved å tørre oppnår man målene sine. Han er opptatt av å gi næringslivet levelige vilkår, gjøre det mer konkurransedyktig og aktuell i tiden. Sammol Jovnna er en fremtidsrettet og engasjert optimist. Han er eventyrlysten, har pågangsmot og gir aldri opp før han har nådd målet. Sammol Jovnna er lojal og han er rettferdig.Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti ser at du er med og lager listen vår komplett. Du går foran og viser andre unge vei. Du engasjerer deg for å drive det samiske næringslivet i kommunen frem. Med deg på laget står vi sterkere til å oppnå vårt mål. Representasjon på Sametinget fra Ávjovárri.


Odne oahpásmuvvat Sámeálbmot Bellodaga/ Samefolkets Parti Ávjovári válgabiire 8. saji evttohasain, Waldemar Jovnna Sámmol Jovnna/ Sámmol Jovnna Nystad. Sámmol Jovnna lea riegádan, bajásšaddan ja ássá Kárášjogas. Sámmol Jovnna lea máilmmis johtán gilvaladdamin. Son lea leamaš/ ja lea ovdagovva ja ofelaš čájehettiin eará nuoraide ahte jus duostá de olaha mihtuidis. Son berošta das ahte ealáhusain galggašii leat birgenláhki, galggašedje leat gilvalannávccalaččabut ja áigeguovdilat. Sámmol Jovnna lea ovdamanni ja áŋgirušši optimista. Son lea álohii ozus, sus lea gillilvuohta iige vuollán ovdal olaha mihtus. Sámmol Jovnna lea oskkáldas ja son lea vuoiggalaš. Sámeálbmot Bellodat oaidná ahte go leat mielde de lea min lista ollis. Don lea eará nuoraide ovdavázzin. Don višat gielddas bargat sámi ealáhusaid ovdáneami ovddas. Duinna ovttas leat gievrrabut olahit mihttudeamet. Ávjovári ovddastumi Sámediggái.