Elin Mathisen

Idag presenterer Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti sin kandidat nr. 3 fra Nuorta válgabirre /Østre valgkrets , Elin Mathisen! Elin er født i Kirkenes/Girkunjárga og oppvokst i Bjørnevatn/Gužájávri. Hun er lærer på Sandnes/Bjørnevatn, Guođát/Gužájávri. Slekta er fra Tana/Deatnu og Kiberg/Biergi og Neiden. Elin er direkte etterkommer av østsamene. Elin har vært kommunepolitiker i Sør-Varanger siden 2015 og Fylkestingspolitiker siden 2019. Språket og kulturen er viktig for Elin. Hun vil jobbe for at opplæring i samisk språk og kultur skal være et tilbud gjennom hele utdanningsløpet. Elin er også opptatt av at konsekvensene av fornorskningen må reverseres og at det å være same er like viktig uansett hvor i landet du kommer fra. Hun vil at naturen skal brukes og høstes av på en bærekraftig måte. Hun elsker selv å fiske og gå på jakt. Fisken og rettighetene til fiske skal tilhøre lokalbefolkningen og kyst og fjordfiskere skal ha fortrinnsrett. Elin er engasjert, kunnskapsrik og arbeidssom. Hun er humoristisk, inkluderende og hjelpsom. Vi i Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti ser det som en stor styrke at du med dine store ressurser er med på vårt lag. Sammen vil vi få en valgkamp som er med på å sikre vårt mål. Representasjon på Sametinget fra Nuorta válgabirre/Østre valgkrets.


Odne oahpásmuvvat Sámeálbmot Bellodaga/ Samefolkets Parti Nuortaguovllu válgabiire 3. saji evttohasain, Elin Mathisen!
Elin lea Girkonjárggas riegádan ja bajásšaddan Guvžajávrris. Son lea oahpaheaddji Guođáhis/Guvžajávrris. Su sohka lea Deanus, Bierggis ja Njávdámis eret. Elin lea nuortalaččaid njuolgga maŋisboahtti.
Elin lea Mátta-Várjjagis leamaš gielddapolitihkkárin 2015 rájes ja fylkkadiggepolitihkkár 2019 rájes.
Elinii lea giella ja kultuvra dehálaš. Son áigu bargat dan ovdii ahte sámegiela ja kultuvrra oahpaheapmi galgá leat fálaldahkan miehtá oahpahusáiggi. Elin berošta maiddái das ahte dáruiduhttima váikkuhusat galget máhcahuvvot ja ahte leat sápmelažžan lea seamma dehálaš beroškeahttá gos dal riikkas bođežat.
Son dáhtošii ahte meahcástallan galgá leat ceavzilis vuogi mielde. Ieš son liiko guolástit ja bivdit. Guolli ja vuoigatvuođat guolástit galget gullat báikeolbmuide ja riddo- ja vuotnabivdiin galgá leat ovdavuoigatvuohta.
Elin lea berošteaddji, máhtolaš ja viššal. Son lea leaikái, fátmasteaddji ja veahkkái.
Sámeálbmotbellodagas atnit nana givrodahkan go don du nana searaiguin leat min searvvis. Ovttas šaddá mis válgagižžu mii midjiide váfista min mihtu. Nuortaguovllu válgabiire ovddasteami Sámediggái!