Valgkrets 7 - Sør Norge:  Lulli-Norgga válgabiire/Sør-Norge valgkrets består av de kommunene i Møre og Romsdal og Innlandet fylker som ikke tilhører valgkrets 6, samt fylkene Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken og Oslo.

Ann Finbog er 1. kandidat på lista til Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti i Sør Norge.  Les mer...

Inga Anna Fossli er 2. kandidat på lista til Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti i Sør Norge.  Les mer...

Per Heimly er 3. kandidat på lista til Sámeálbmot Bellodat/SamefolketsParti i Sør Norge.  Les mer...

Ronja Vaara er 4. kandidat på lista til Sámeálbmot Bellodat/SamefolketsParti i Sør Norge.  Les mer...

Mikkel Gaup er 5. kandidat på lista til Sámeálbmot Bellodat/SamefolketsParti i Sør Norge.  Les mer...

Adrian Angelico er 6. kandidat på lista til SámeálbmotBellodat/SamefolketsParti i Sør Norge.  Les mer...

Tatjana Kolpus er 7. kandidat på lista til Sámeálbmot Bellodat/SamefolketsParti i Sør Norge.  Les mer... 

Ingrid Frivold er 8. kandidat på lista til Sámeálbmot Bellodat/SamefolketsParti i Sør Norge.  Les mer... 

Torgrim Halvari er 9. kandidat på lista til Sámeálbmot Bellodat/SamefolketsParti i Sør Norge.  Les mer...

Nikolai Somby er 10. kandidat på lista til Sámeálbmot Bellodat/SamefolketsParti i Sør Norge.  Les mer...

Vegard Holtås er 11. kandidat på lista til Sámeálbmot Bellodat/SamefolketsParti i Sør Norge.  Les mer...

Gard Frantzen er 12. kandidat på lista til Sámeálbmot Bellodat/SamefolketsParti i Sør Norge.  Les mer...