Valgkrets 3 - Davveguovllu válgabiire/Nordre valgkrets: består av kommunene Nordkapp, Måsøy, Hammerfest, Alta, Hasvik, Loppa, Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa i Troms og Finnmark fylke

Klemet Anders N. Sara er 1. kandidat på lista til Sámeálbmot Bellodat/ Samefolkets Parti i Nordre.  Les mer...   

Merete Kurrak
Merete Kurrak

Merete Kurrak er 2. kandidat på lista til Sámeálbmot Bellodat/ Samefolkets Parti i Nordre. Les mer... 

Per Anton Mikkelsen Utsi
Per Anton Mikkelsen Utsi

Per Mikkelsen Utsi er 3. kandidat på lista til Sámeálbmot Bellodat/ Samefolkets Parti i Nordre. Les mer...  

Inger Anne Gaup
Inger Anne Gaup

Inger Anne Gauo er 4. kandidat på lista til Sámeálbmot Bellodat/ Samefolkets Parti i Nordre. Les mer...

Ole Ailo Buljo
Ole Ailo Buljo

Ole Ailo Buljo er 5. kandidat på lista til Sámeálbmot Bellodat/ Samefolkets Parti i Nordre. Les mer...

Solbjørg Kurrak
Solbjørg Kurrak

Solbjørg Kurrak er 6. kandidat på lista til Sámeálbmot Bellodat/ Samefolkets Parti i Nordre. Les mer... 

Ina Kristin Dalseng
Ina Kristin Dalseng

Ina Kristin Dalseng er 7. kandidat på lista til Sámeálbmot Bellodat/ Samefolkets Parti i Nordre. Les mer...  

Ellen Brita Eira
Ellen Brita Eira

Ellen Brita Eira er 8. kandidat på lista til Sámeálbmot Bellodat/ Samefolkets Parti i Nordre. Les mer...

Per Anders A, Sara
Per Anders A, Sara

Per Anders A. Sara er 9. kandidat på lista til Sámeálbmot Bellodat/ Samefolkets Parti i Nordre. Les mer... 

Ole Sammol Buljo
Ole Sammol Buljo

Ole Sammol Buljo er 10. kandidat på lista til Sámeálbmot Bellodat/ Samefolkets Parti i Nordre. Les mer...