Ellen Brita Eira

Idag presenterer Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti sin kandidat nr. 8 i Davviguovlli/Nordre Valgkrets, Ellen B Eira! Ellen Brita er født og oppvokst i Máze/Masi og bor nå i Áltá/Alta. Hun jobber som økonomikonsulent for Finnmarkseiendommen. Ellen Brita er opptatt av å begrense og hindre naturødeleggende inngrep som går på bekostning av reinbeiteområder. Ellen Brita mener også at myndighetene må være mer lydhøre overfor reineierne når det gjelder rovdyrproblematikken. Ellen Brita er duojar og jobber for å bevare og utvikle duodji. Økonomiske rammevilkår må på plass for næringsutøvere i duodji. Hun har samisk som morsmål og vil jobbe for at også kommende generasjoner blir samiske språkbærere. Alle har rett til samisk opplæring uansett hvor i landet du bor. Dette er noe Ellen Brita brenner for og har tro på at vi skal klare uavhengig av politisk ståsted. Ellen Brita er kunnskapsorientert og strukturert. Hun er rettferdig og solidarisk . Vi i Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti vet at med deg som jobber for de svake i samfunnet, som er standhaftig og som aldri gir opp, har vi det beste utgangspunktet for å oppnå vårt mål. Representasjon på Sametinget fra Davviguovlli/Nordre Valgkrets.

Dákko dađis muitalat eanet listaevttohasa birra.