Ellen Ragna Guttorm Knutsen

I dag presenterer Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti sin kandidat nr. 8 i Nuortaguovllu válgabirre/Østre valgkrets, Elen Ragna Guttorm Knutsen! Elen Ragna er født og oppvokst i en samisk familie i Bievrá. Hun bor i Sirma/Sirbmá. Elen Ragna er gift og har 5 barn. Ett av dem bor i hennes hjerte. Hun er pensjonert lærer. Elen Ragna elsker naturen. Her henter hun ro og ny energi og nyter stillheten naturen gir. Hun er opptatt av at naturen forvaltes på riktig måte. Man tar ikke mer av naturen enn det man trenger til livsopphold og man tar ikke mer av naturen enn det den tåler. Elen Ragna er også opptatt av at det samiske språket og kulturen styrkes I hele Sápmi. Elen Ragna er solidarisk og rettferdig. Hun er et naturmenneske som tar vare på folk og dyr. Vi I Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti trenger deg på laget. Vi vet at med din solide forankring i det samiske vil du være med og styrke og løfte valgkampen vår. Med deg når vi målet vårt. Representasjon på Sametinget i Nuortaguovllu válgabirre/Østre valgkrets!


Dákko dađis muitalat eanet listaevttohasa birra.