Gjermund Skøyen Varsi

Idag presenterer Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti sin kandidat nr. 4 i Nuortaguovlli válgabirre/Østre valgkrets, Gjermund Skøien TheCow-whisperer Varsi !Gjermund er født og oppvokst i Sirma/Sirbmá. Gjermund er utdannet ved NVH. Han har bachelor i markedsføring og har jobbet i dagligvarehandelen i Oslo og i Finnmark som butikksjef. Han har en datter og tre bonusbarn med kjæresten. I 2013 overtok Gjermund driften av familiegården som er et mellomstort melkebruk i Sirbmá. Gjermund er glad i dyr og trives som bonde. Han er opptatt av naturen, miljøet og landbruket i nord, av kortreist mat og lokalproduksjon. Kjerneinteressen er primærnæringene, spesielt landbruk. Gjermund er også opptatt av språk og kultur. Han følger med på politiske debatter, engasjerer seg og vil være med og utgjøre en forskjell. Gjermund er snill og lojal. Han er arbeidssom, hjelpsom og rettferdig. Gjermund er også en meget samfunnsengasjert mann. Vi i Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti ser deg som en styrke og ressurs for lista. Med din jordnærhet er du med og holder stø kurs. Vi vet at med deg oppnår vi vårt mål. Representasjon i Nuortaguovlli válgabirre/Østre valgkrets på Sametinget!


Odne oahpásmuvvat Sámeálbmot Bellodaga/ Samefolkets Parti Nuortaguovllu válgabiire 4. saji evttohasain, Gjermund Skøien Varsi!
Gjermund lea Sirpmás riegádan ja bajásšaddan. Gjermund lea NVH:s gazzan oahpu. Sus lea bachelor márkanfievrrideamis ja lea Oslos ja Finnmárkkus bargan gávpehoavdan dállodoallogávppiin.
Sus lea okta nieida ja morsiin golbma skeaŋkamáná. 2013 válddii Gjermund badjelasas bearašdoalu doaimma mii lea gaskasturrosaš mielkedoallu Sirpmás. Gjermund liiko ealliide ja loaktá leat boandan.
Son berošta luonddus, birrasis ja eanadoalus davvin, lahkaháhkkojuvvon biepmus ja báikkálaš buvttadeamis.
Váldoberoštumit leat vuođđoealáhusat, erenoamážit eanadoallu.
Gjermund berošta maiddái gielas ja kultuvrras.
Son čuovvu mielde politihkalaš digaštallamiin, searvá daidda ja áiggošii dahkat das juoga.
Gjermund lea šiega ja lojála. Son lea barggán, veahkkái ja rehálaš.
Gjermund lea maiddái hirbmat servodatberošteaddji almmái.
Sámeálbmotbellodagas atnit du min listii givrodahkan ja resursan. Du mearálašvuođain bisuhat min rivttes bálgá alde. Diehtit ahte duinna olahat mihttumet. Nuortaguovllu válgabiire ovddasteami Sámediggái!