Gøran Stensrud

Idag presenterer Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti sin kandidat nr. 3 i Gáisi, Gøran Stensrud!Gøran er født i Kirkenes og oppvokst i Tromsø med aner fra Varangerbotn.Han bor nå i Tromsø.Gøran har en master i arkeologi med arktisk og samisk religion fra UiT og fagbrev som helsefagarbeider. Jobber Idag innenfor privat omsorg.Gøran er opptatt av naturvern. Han bruker naturen hele året og fisker sommer som vinter. Han er mot gruvedrift i Repparfjord og mot vindmølleparker. Gøran vil jobbe for et Samisk Hus i Tromsø som inneholder duodji, utstillinger og mulighet til å lære og utvikle det samiske språket. Gøran er opptatt av inkludering av de som faller utenfor, det være seg rus, psykisk helse, seksuell legning og at nok ressurser stilles til rådighet for disse gruppene. Gøran er rettferdig, solidarisk og samfunnsengasjert. Vi I Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti ser at du er en styrke for lista. Med ditt genuine engasjement for mennesket, tilfører du lista bredde og valgkampen med deg på laget er det bare å glede seg til.  


Odne oahpásmuvvat Sámeálbmot Bellodaga/ Samefolkets Parti Gáissi 3. saji evttohasain Gøran Stensrud.

Gøran lea Girkonjárggas riegádan ja bajásšaddan Romssas ja máttut Vuotnabađas. Son dál ássá Romssas. Gøranis lea arkeologiija master árktalaš ja sámi religiovnnas UiT:s ja dearvvasvuođabargi fágareive. Dál bargá priváhta fuolahusas.

Gøran berošta luonddugáhttemis. Son lea luonddus miehtá jagi ja bivdá guliid sihke geassit ja dálvit. Son lea vuostá Riehppovuona ruvkedoaimma ja bieggamillopárkkaid. Gøran áigu bargat dan ovdii ahte Sámi Viessu ceggejuvvošii Romssas gosa galggašii duodji, čájáhusat ja vejolašvuođat oahppat ja čeahpput sámegielas. Gøran mielas galggašii searvadit sin geat leat olggobealde, leš dal gárrenmirkko, psyhkalaš dearvvasvuođa, sohkabeale soju geažil ja ahte doarvái resurssat várrejuvvojit dáid joavkkuide.

Gøran lea vuoiggalaš, ovttasvástolaš ja servodatberošteaddji. Sámeálbmot Bellodagas/Samefolkets Parti mii atnit du min listii givrodahkan. Du erenoamáš beroštumiin olbmuide, lasihat listii govdodaga.

Válgagižžui duinna fárrolaga gal sáhttá dušše illudit.