Inga Anna Fossli

Vi presenterer Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti nr 2. på lista Inga Anna Helene Fossli. Inga stilte som andrekandidat også ved siste valg, 1.vara til Sametinget og har debutert på Sametingets talerstol. Inga er født i 1985. Hun er fra Ruŋgovuopme/Spansdalen. Hun har jobbet på Mester Grønn i 13 år. I 2017/18 jobber hun som ungdomsmedarbeider på Samisk Hus. Inga har bachelor i utviklingsstudier fra Ås. I tillegg har hun studert på School of Global Studies, Universitetet i Gøteborg. Til høsten begynner hun å studere ved NMBU, Ås. Inga liker å male på fritiden, det gir sjelebot. Hun er medlem i styret i Oslo Sámi Doudji og opptatt av duodji-kulturen. Styrke samiske interesser/rettigheter i vår valgkrets er også viktig for henne. Inga er god på mennesker og folk liker henne. Hun er positiv, veldig god å lage mat og sier aldri nei til å stille opp. Varm, positiv, lyttende og kunnskapsrik. Vi i Sámeálbmot Bellodat ser på Inga som en ressurs og er glad hun valgte å bli med videre på laget. Sammen er vi dynamitt. Vi gleder oss til valgkamp med deg!


Odne oahpásmuvat Sámeálbmot Bellodaga/Samefolkets Parti listta 2. sajiin Inga Anna Helene Fossli.

Inga searvvai nuppisadjái maŋimus válggaidege. 1. sadjásaš Sámediggái ja lea beassan loaidat Sámedikki sárdnestullui. Inga lea riegádan 1985. Son lea Ruŋgovuomis/Spansdalen eret. Son lea bargan Mester Grønn ovddas 13 jagi. 2017/18 barggai son nuoraidmielbargin Sámi Viesus.

Inggas lea lohkan ovddidanoahpu bachelor Ås:s. Dasa lassin lea son lohkan School of Global Studies, Gøteborgga universitehtas. Čakčii son studeregoahtá NMBU:s, Ås. Inga liiko málet go astá, dat lea sielu dálkkas.

Son lea Oslo Sámiid Duoji stivramiellahttu ja berošta duodjekultuvrras. Sámi beroštumiid/vuoigatvuođaid nannet min válgabiires lea sutnje maiddái dehálaš. Inga lea čeahppi olbmuiguin ja olbmot liikojit sutnje. Son lea buorremielalaš, hirbmat čeahppi málestit iige goassige biehttal veahkehit.

Liekkus, buorredáhtolaš, guldaleaddji ja diehtorikkis. Midjiide Sámeálbmot Bellodagas/Samefolkets Parti lea Iŋga resursan ja leat ilus go son válljii joatkit min searvvis.

Ovttas leat bávkkanas. Illudat válgagižžui duinna fárrolaga..