Inghild Annie Sjølli

Vi presenterer Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti sin kandidat nr. 9 i Vesthavet, Inghild Annie Sjølli! Inghild er født og oppvokst i Gratangen. Hun flyttet ung til Oslo for å jobbe, men er nå tilbake i Gratangen, hvor hun nyter sin pensjonist-tilværelse. I Oslo var Inghild med på å bygge opp partiet sammen med oss. Inghild vokste opp i en hard fornorskningstid. Hun har følt på kroppen det å være same, men ikke samiskspråklig. Hun er derfor opptatt av at du er like god same som andre samer, selv om du ikke er samiskspråklig. Og - hun ønsker samiskundervisning for alle samer uansett hvor i landet du bor. Inghild er pålitelig, hun er rettferdig, solidarisk og hun er en god støttespiller! Vi i Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti er glad du sa ja til å være med oss i kampen om å få et mandat i Vesthavet. Med din livserfaring, din evne til å knytte folk sammen og din kjærlighet til det samiske er vi i trygg havn.


Odne oahpásmuvvat Sámeálbmot Bellodaga/ Samefolkets Parti Viesttarmeara válgabiire 9. saji evttohasain, Inghild Annie Sjølli!

Inghild lea riegádan ja bajásšaddan Rivttágis. Son nuorran fárrii Osloi barggu dihtii, muhto lea máhccan Rivttágii, gos son návddaša penšunistaeallimis.

Oslos lei Inghild fárus bellodaga ceggemin fárrolaga minguin.

Inghild bajásšattai garra dáruiduhttináiggis. Son lea rupmašis dovdan mo lea leat sápmelažžan, muhto ii leat sámegielalaš. Danne son berošta das ahte leat seamma buorre sápmelaš go eará sápmelaččat, vaikke it leatge sámegielhálli.

Ja - son dáhtošii oahpahusa sámegielas buot sápmelaččaide, beroškeahttá gos dal riikkas ásažit. Inghild lea luohtehahtti, son lea vuoiggalaš, solidáralaš ja son lea buorre doarjja!

Sámeálbmot Bellodagas/Samefolkets Parti leat ilus go mihtet searvat minguin dáistalit áirrassaji ovddas Viesttarmearas. Du eallinvásáhusain, du gálggain olbmuid čohkket oktii ja du ráhkesvuođain sámevuhtii leat mii oadjebasat.