Ingrid Frivold

Vi presenterer Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti en av sine kvinnelige kandidater, Ingrid Frivold på 8.plass. Ingrid er musiker, improvisatør, pedagog, og aktivist. Ingrid ble intervjuet av Sagat i 2017. Kampen for transpersoners rettigheter fikk henne til å melde seg inn i Samemanntallet. Vi visste allerede da at henne vil vi ha med på vår liste. Ingrid er raus, inkluderende, fryktløs og byr på seg selv. Og - en fantastisk støttespiller! Vi i Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti er beæret og heldige som har deg på vårt lag.Sammen skal vi ha en forrykende valgkamp med latter, samhold og glede!


Odne oahpásmuvat Sámeálbmot Bellodaga/Samefolkets Parti vuosttas nissonkandidáhtain, Ingrid Frivold, 8. sajis.

Ingrid lea musihkkár, improvisatevra, pedagoga ja aktivista. Ingrid jearahallui Ságat-aviissas jagis 2017. Transolbmuid vuoigatvuođaid dáistaleapmi dagai ahte čálihii iežas sámi jienastuslohkui.

Dalle juo diđiimet ahte su mii dáhtošeimmet min listui. Ingrid lea árvvas, fátmmasteaddji, duostil ja smáđáhkes.

Ja - rámálmas doarjjaolmmoš.

Mii Sámeálbmot Bellodagas/Samefolkets Parti leat gudnejahtton ja lihkkožat go leat min searvvis.

Ovttas galgá mis leat garra válgagižžu reaškasiin, oktavuođain ja iluin!