John David Utsi Gaup

Idag presenterer Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti sin kandidat nr.4 i Ávjovárri, John Dávvet Gaup! John Dávvet er født og oppvokst i Kárášjohka/Karasjok, der han fortsatt bor. Han tar utdanning innenfor økonomi og administrasjon ved UiT. John Dávvet er oppvokst i reindrifta og er opptatt av at reindrifta styrkes -og utvikles. Han er sterk motstander av vindkraft i områder som alltid har tilhørt reindrifta. John Dávvet er snill. Han er avbalansert og innovativ.Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti presenterer her enda en av våre unge som er med og former framtiden. Med deg, John Dávvet på laget sikrer vi partiet og framtiden. Med deg er vi trygge på å lykkes. Vi oppnår vårt mål; representasjon på Sametinget i Ávjovárri.


Odne oahpásmuvvat Sámeálbmot Bellodaga/ Samefolkets Parti Ávjovári válgabiire 4. saji evttohasain, John Dávvet Gaup.


John Dávvet lea riegádan ja bajásšaddan Kárášjogas, gos ain ássá. Sus lea UiT:s ekonomiija ja hálddahusa oahpu. John Dávvet lea boazodilis bajásšaddan ja berošta das ahte boazodilli nannejuvvo ja ahtanuššá. Son garrasit vuostálastá cegget bieggamilluid daid guovlluide mat álohii leat leamaš boazodoalu anus. John Dávvet lea šiega. Son lea dássálas ja innovatiiva. Sámeálbmot Bellodat ovdandivvu dás vel ovtta min nuora gii lea mielde hábmemin boahtteáiggi. Oktan duinna, John Dávvet, sihkkarastit mii bellodaga ja boahttevuođa. Duinna ovttas leat oadjebasat vuoitit. Olahat min mihtu: Ávjovári ovddasteami Sámediggái.