Jørn Ingemar Reinås

Idag presenterer Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti sin kandidat nr. 10 i Vesthavet, Jørn Ingemar Reinås ! Jørn er født og oppvokst i Evenesmarka og bor nå på Evenskjer, Tjeldsund kommune. Jørn jobber for at samer skal ha like rettigheter uansett hvor de bor. Han ønsker å ivareta den samiske kulturen. Jørn er opptatt av likeverd og å ta vare på det enkelte mennesket. Uansett hvem du er og hva du gjør, alle er like mye verdt. Jørn er empatisk, bryr seg om de som er rundt ham. Han er seriøs, han er rettferdig, han er inkluderende og han er solidarisk. Vi i Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti liker å være sammen med deg. Du skaper en lun og hyggelig atmosfære omkring deg og vi skal sammen kjøre en valgkamp som setter spor etter seg. Godt å ha deg på laget.


Odne oahpásmuvvat Sámeálbmot Bellodaga/ Samefolkets Parti Viesttarmeara válgabiire 10. saji evttohasain, Jørn Ingemar Reinås!

Jørn lea riegádan ja bajásšaddan Evenesmarka ja ássá dál Evenskjeras, Dielddanuori gielddas. Jørn bargá dan ovdii ahte sápmelaččain galget leat seamma vuoigatvuođat beroškeahttá gos dal ásažit.

Son dáhtošii seailluhit sámekultuvrra. Jørn atná dásseárvvu ja ovttaskas olbmo fuolahusa dehálažžan. Beroškeahttá gii don leat ja maid barggat, buohkat leat seamma árvvus.

Jørn lea empahtalaš, berošta sis geat leat su birrasis. Son lea duođalaš, son lea vuoiggalaš, son lea fátmmasteaddji ja son lea ovttasvástolaš.

Sámeálbmot Bellodagas/Samefolkets Parti liikot leat duinna fárrolaga. Du birra šaddá suojis ja hávskes vuoigŋa ja ovttas jođihat válgagičču mii galgá vuhttot. Buorre go donge leat minguin ovttas.