Kåre Thomassen

Vi presenterer Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti sin kandidat nr.3 i Vesthavet, Kåre Thomassen ! Kåre er født og oppvokst i samebygda Kjønna i Tjeldsund kommune. Kåre vokste opp i en tid hvor fornorskningen var hard og hvor foreldrene valgte å snakke norsk med sine barn for at de skulle klare seg bedre i samfunnet. Kåre er derfor veldig opptatt av at det samiske språket og den samiske kulturen ikke forsvinner, men blir styrket. Kåre har i hele sitt voksne liv jobbet med idrett. Han har vært daglig leder i SOIF fotball i 7 år. og leder i SOIF i 3 år. Han har vært leder i Fjell Skilag i 3 år og medlem av styret i 8 år. Han har vært leder av Bygdelaget Kjønna de siste 4 år. Kåre er også opptatt av politikk Han har vært fast representant i kommunestyret i Skånland i 4 år og vararepresentant i 12 år for SV. Kåre er en snill og jovial person. Han er solidarisk og opptatt av rettferdighet. Kåre har også en fantastisk og underfundig humor. Vi i Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti er stolt og takknemlig fordi du valgte oss. Vi vet at med deg på laget er vi i gode hender. Vi ser fram til en valgkamp med kunnskap, humor og ikke minst; vennskap.


Dás oahpásmuvvat Sámeálbmot Bellodaga/ Samefolkets Parti Viesttarmeara válgabiire 3. saji evttohasain, Kåre Thomassen.

Kåre lea riegádan ja bajásšaddan sámegilážis Vuomis/Kjønna Dielddanuori gielddas. Kåre bajásšattai dan áigge go lei garra dáruiduhttin ja váhnemat válljejedje dárustit mánáideasetguin vai galge servodagas buorebut birget. Kåre danne gidde sakka fuomášumi dasa ahte sámegiella ja sámekultuvra eai jávkka, baicce nannejuvvot. Kåre lea olles rávesolbmoagi bargan valáštallanbirrasis. Son lea leamaš SOIF spábbačiekčama beaivválaš jođiheaddjin 7 jagi ja SOIF jođiheaddjin 3 jagi. Son lea leamaš Fjell Skilag jođiheaddjin 3 jagi ja stivralahttun 8 jagi. Son lea leamaš Vuomi gilisearvvi jođiheaddjin maŋimuš 4 jagi. Kåre berošta politihkas maiddái. Son lea Skániha gielddastivrras leamaš fásta áirrasin 4 jagi ja sadjásaš áirrasin 12 jagi SG ovddas.

Kåre lea šiega ja jaskeslunddot olmmoš. Son lea ovttasvástolaš ja berošta vuoiggalašvuođas. Kåres lea maiddái rámálmas ja suollemas humora. Sámeálbmot Bellodagas/ Samefolkets Parti mii čevllohallat ja leat giitevaččat go min válljejit. Diehtit bures ahte go leat min searvvis, de mii bures áimmahuššot. Illudat válgagižžui máhtuin, humorain ja diehttelas; ustitvuođain.