Klemet Anders Sara

Idag presenterer Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti sin kandidat nr. 1 i Davviguovlli/Nordre Valgkrets, Klemet Anders Sara. Klemet Anders er født i Kautokeino og oppvokst i Máze/Masi. Han bor nå i Alta. Klemet Anders er lærer i grunnskolen. En av hans hjertesaker er samisk språk i barnehage og skole. Alle samiske barn skal ha rett til å gå i samiske barnehager med samiskspråklige ansatte. Og likeledes skal alle samiske barn i grunnskolen og videregående skole ha undervisning i -og på samisk. Klemet Anders er samfunnsengasjert, han er empatisk, rettferdig og bryr seg om de svake i samfunnet. Vi i Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti vet at du er den rette til å inneha førsteplassen på lista vår i Nordre. Vi vet at du vil fronte en sterk og rettferdig politikk i valgkampen. Vi vet at med deg som Samefolkets Parti sin frontfigur er vi på rett vei. Representasjon for Samefolkets Parti på Sametinget fra Nordre Valgkrets.


Odne oahpásmuvvat Sámeálbmot Bellodaga/ Samefolkets Parti Davviguovllu válgabiire 1. saji evttohasain Klemet Anders Sara!

Lemet Ánte lea riegádan Guovdageainnus ja bajásšaddan Mázes. Dál son ássá Álttás. Lemet Ánte lea vuođđoskuvlla oahpaheaddji. Okta su váibmoáššiin lea sámegiella mánáidgárddiin ja skuvllain. Buot sámemánáin galgá leat vuoigatvuohta leat sámi mánáidgárddiin gos leat sámegielalaš bargit.

Ja seamma láhkai galget buot sámemánáin vuođđoskuvllas ja joatkkaskuvllas leat vuoigatvuohta oahpahuvvot sámegielas ja sámegillii. Lemet Ánte lea servodatberošteaddji, son lea empáhtalaš, vuoiggalaš ja berošta servodaga heajumusain.

Sámeálbmot Bellodagas/Samefolkets Parti diehtit ahte leat rivttes olmmoš min Davviguovllu listta bajimuš sajis.

Diehtit ahte válgagiččus čuolat nana ja vuoiggalaš politihka beali. Diehtit ahte duinna njunušolmmožin leat mii rivttes bálgá alde. Sámeálbmot Bellodaga ovddastumi Sámediggái Davviguovllu válgabiires.