Laila Inga

Vi presenterer Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti sin kandidat nr.4 i Vesthavet, Laila Inga! Laila er født og oppvokst i Boltåsen i Skánit. Hun driver idag sin egen suksessfulle turistbedrift, Inga Sámi Siida på Sortland. Laila er opptatt av samisk mat og jobber for at flere skal oppdage den samiske matkulturen. Samisk turisme må få utviklingsmuligheter og det må skje på en bærekraftig og etisk måte. Laila jobber også i tradisjonell reindrift. Her er det reindriftas rettigheter og framtid som ligger hennes hjerte nær. Laila er en dyktig duojar og syr gákti, ikke bare til familien, men også til andre som tar tilbake sin samiske identitet. Laila er sta, hun gir aldri opp og hun lykkes som regel med det hun går inn for. Hun er sosial, omgjengelig og flink med mennesker. Laila har en fantastisk humor, en smittende latter og en egen evne til å få folk til å føle seg vel. Vi i Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti gleder oss til å jobbe sammen med deg. Vi kommer til å få en valgkamp som blir spennende, spesiell, humørfylt og annerledes. Med alle flotte folk vi har på lista tror vi på representasjon i Vesthavet!


Odne oahpásmuvvat Sámeálbmot Bellodaga/ Samefolkets Parti Viesttarmeara válgabiire 4. saji evttohasain, Laila Inga!

Laila lea riegádan ja bajásšaddan Boltåsenis Skániin. Son dál jođiha menestuvvan turistafitnodagas Suorttáin, Inga Sámi Siida.

Laila berošta sámi biepmus ja bargá dan ovdii ahte eanebut oahpásmuvvet sámi biebmokultuvrrain.   Sámi turisma galggašii ovdánahttot, muhto guoddevaš ja ehtalaš vuogi mielde.

Laila bargá árbevirolaš boazodilisge. Dás leat boazodoalu vuoigatvuođat ja boahtteáigi mii lea su váimmu lahka. Laila lea čeahpes duojár ja goarru gávttiid, ii dušše bearrašii, muhto earáidege geat fas máhcahit sin sámi identitehta.

Laila lea nággár, son ii goassige vuollán ja dábálaččat son lihkostuvvá dainna maid áiggui. Son lea guoibmái, olmmošaddjái ja čeahppi olbmuiguin. Lailas lea rámálmas humora, njoammu reaškkas ja erenoamáš čeahppi láhčit nu ahte olbmot dovdet buresboahtima.

Sámeálbmot Bellodagas/Samefolkets Parti mii illudat duinna ovttasbargat. Mis šaddá miellagiddevaš, erenoamáš, movttegis ja earálágan válgagižžu. Buot dieid fiinna olbmuin listtas jáhkkit ahte Viesttarmearas fidnet áirasa.