Laila Sara Hegge

Idag presenterer Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti sin kandidat nr.6 i Ávjovárri, Laila Sara Hegge! Mikkol Ivvára Jovsseha Máret Rávnna og Vill Ánde Bireha Aage Láilá. Laila Sara Hegge er født og oppvokst i Šjuoššjávri, ei lita bygd mellom Guovdageidnu og Kárášjohka. Laila Sara flyttet til Kárášjohka da hun var 10 år og bor der fortsatt. Studerte i Áltá til allmennlærer og jobber på videregående skole i Kárášjohka. Laila Sara er opptatt av å bruke, bevare og styrke det samiske språket. Hun jobber for flere samiske språkbærere. Samisk næringer, kultur og tradisjonskunnskap står også hennes hjerte nær. Ungdommen må motiveres til å jobbe innenfor samiske næringer, som reindrift og naturbruk. Det er ungdommen som er framtida og bærere av den samiske arven.Laila Sara er imot gruvedrift og vindmøller. Hun er snill, ærlig og rettferdig. Laila Sara er glad i mennesker, hun er en god lytter og respekterer menneskers ulike meninger. Vi i Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti mener at vår kamp for å oppnå representasjon i Ávjovárri til Sametinget, styrkes med deg på laget. Med din kunnskap, brede erfaring og din kjennskap til og inkludering av enkeltmennesket er vi på vei og vi vil klare representasjon i Ávjovárri.


Odne oahpásmuvvat Sámeálbmot Bellodaga/ Samefolkets Parti Ávjovári válgabiire 6. saji evttohasain, Laila Sara Hegge, Mikkol Ivvára Jovsseha Máret Rávnná ja Ville Ándde Bireha Aage Láilá. Láilá lea riegádan ja bajásšaddan Šuoššjávrris, gilážis gaskal Guovdageainnu ja Kárášjogas. 10 jahkásažžan fárrii Láilá Kárášjohkii gos ain ássá. Son gaccai oahpu Álttás dábálaš oahpaheaddjin ja bargá joatkkaskuvllas Kárášjogas. Láilá berošta geavahit, seailluhit ja nannet sámegiela. Son bargá dan ovdii ahte šattašedje eanet sámi giellaguoddit. Sámi ealáhusat, kultuvra ja árbemáhttu leat maiddái su váimmu lahka. Nuoraid ferte movttiidahttit bargat sámi ealáhusain, nugo boazodilis ja meahcástallamis. Nuorat leat boahtteáigi ja sámi árbbi guoddit. Láilá lea vuostá ruvkedoaimma ja bieggamilluid. Son lea šiega, rehálaš ja vuoiggalaš. Láilá liiko olbmuide, son lea dárkilis guldaleaddji ja doahttala olbmuid máŋggalágan oaiviliid. Sámeálbmot Bellodagas oaivvildat ahte min dáistaleapmi olahit Ávjovári ovddastumi Sámediggái, nannejuvvo go leat min searvvis. Du máhtuin, govda vásáhusain ja du ovttaskas olbmuid dovdamiin ja fátmmastemiin, leat mii jođus olaheamen ovddastumi Ávjováris.