Linn Ida Brattli Kristiansen

Idag presenterer Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti sin kandidat nr. 8 i Gáisi, Linn Ida Brattli Kristiansen!Linn Ida er født og oppvokst på Kvaløya,Tromsø og bor fortsatt her.Linn Ida er opptatt av at psykiatrihelsetjenesten får en opprustning og at rusavhengige får hjelp. Dette skal ikke være avhengig av hvor i landet du bor og du skal slippe å stå i kø. Vi har allerede mistet for mange.Linn Ida ønsker også å jobbe for at samisk språkopplæring skal bli mer tilgjengelig for alle og at det skal legges tilrette for samer som er vokst opp uten språket. Linn Ida er vokst opp med det samiske språket og reindrift i nær familie og hun bærer kofta med stolthet.Linn Ida er en ung, engasjert same som er opptatt av de som faller utenfor. Hun er rettferdig, hun er empatisk og hun er bestemt.Vi i Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti ønsker alle unge og engasjerte samer med på laget. At du er med og viser bredden og styrken i den jobben vi har foran oss, er uvurderlig. Vi ser frem til en forrykende valgkamp med deg og resten av laget i Gáisi.

Odne oahpásmuvvat Sámeálbmot Bellodaga/ Samefolkets Parti Gáissi 8. saji evttohasain, Linn Ida Brattli Kristiansen!

Linn Ida lea riegádan ja bajásšaddan Sálliris, Romssas ja ássá ain dáppe. Linn Ida mielas galggašii psykiatriijadearvvasvuođabálvalus buoriduvvot ja mirkosorjjas olbmot galggašedje veahkehuvvot. Dát ii galggašii leat dan duohken gos riikkas ásat itge galggašii dárbbašit vuordit ráiddus. Mii leat juo massán menddo máŋgasa.

Linn Ida áiggošii maiddái bargat dan ovdii ahte sámegieloahppu lea buohkaide olámuttus ja láhčit dili sidjiide geat leat bajásšaddan giela haga. Linn Ida lea bajásšaddan sámegielain ja boazodoaluin lagaš bearrašis ja son lea rámis go gákti lea badjelis.

Linn Ida lea nuorra, áŋgiris sápmelaš guhte berošta sis geat šaddet olggobeallai. Son lea vuoiggalaš, son lea empahtalaš ja son lea válddálaš.

Sámeálbmot Bellodagas/Samefolkets Parti mii sávvat buot nuorra ja áŋgiris sápmelaččaid iežamet searvái. Ahte leat mielde ja čájehat govdodaga ja nanusvuođa dan barggus mii mis lea ovddabealde, lea vearditmeahttun.

Mii illudat issoras válgagižžui duinna ja daid earáiguin Gáissis.