Nils Ole Henrik Oskal

Idag presenterer Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti sin kandidat nr.5 i Gáisi, Nils Ole Henrik Oskal! Nils Ole er reineier i Mauken, Tromsdalen reinbeitedistrikt. Født og oppvokst i Tromsø. Nils Ole har drevet med rein hele sitt liv. Han er opptatt av å opprettholde samisk levemåte og jobber for at det samiske språket og kulturen består. For Nils Ole er jakt og friluftsliv hele livet , sommer som vinter. Han er rolig og sindig og lever i pakt med naturen. Vi i Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti trenger deg på laget. Du vil sørge for stabilitet og for at gammel samisk levemåte er med og former fremtiden og valgkampen vår.

Odne oahpásmuvvat Sámeálbmot Bellodaga/ Samefolkets Parti Gáissi 5. saji evttohasain. Nils Ole Henrik Oskal!

Nils Ole lea boazodoalli orohagas Meavki, Stuoranjárggas.

Riegádan ja bajásšaddan Romssas. Nils Ole lea agibeaivve leamaš boazodilis.

Son dáhtošii seailluhit sámi eallinvuogi ja bisuhit sámegiela ja -kultuvrra.

Nils Olii lea bivdu ja luonddus vánddardit dat buoremus eallin, geassit ja dálvit.

Son lea siivui ja loaittos ja eallá luonddu mielde.

Sámeálbmot Bellodagas/Samefolkets Parti dárbbašat du min searvvis. Don fuolahat stáđisvuođa ja ahte dološ sámi eallinvuohki hábme boahtteáiggi ja min válgagičču.