Nina M Iversen

Idag presenterer Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti sin kandidat nr.5 i Vesthavet, Nina M Iversen!Nina er født og delvis oppvokst i Tysfjord, men bor nå i Ballangen.Nina var en av de elleve som sto fram i VG i 2016 og fortalte om vold og overgrep i nære relasjoner i Tysfjord-samfunnet.Dette er Ninas hjertesak og dette er det hun brenner for. Hun jobber for større åpenhet omkring dette temaet og ønsker å bruke Sametinget som en av arenaene for å oppnå det. Nina jobber også aktivt for å styrke rettsvernet for barn. Nina er en sta og stolt same.Hun er en kunstnersjel og jobber tett mot mennesker.Nina går i dybden for å øke sin egen forståelse for andre.Hun har tett kontakt med naturen og med dyr og står støtt på egne verdier.Vi i Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti er stolte og ydmyke fordi du valgte oss.Sammen skal vi utgjøre en forskjell og sammen kjemper vi for de svakeste i samfunnet.


Odne oahpásmuvvat Sámeálbmot Bellodaga/ Samefolkets Parti Viesttarmeara válgabiire 5. saji evttohasain, Nina M Iversen!

Nina lea riegádan ja belohahkii bajásšaddan Divttasvuonas, muhto ássá dál Bálágis.

Nina lea okta daid oktanuppelogis geat ledje VG aviissas jagis 2016 muitaleamen veagalváldima ja illasteami birra lagaš oktavuođain Divttasvuona servodagas.

Dát lea Nina váibmoášši ja dán ovddas son garrasit bargá. Son dáhtošii eanet rabasvuođa dán fáttá birra ja áiggošii geavahit Sámedikki oktan arenain dan olaheapmái. Nina maid dáhtošii mánáid riektesuodjalusa nannet.

Nina lea ceaggás ja čeavlás sápmelaš. Sus lea dáiddársiellu ja bargá lahka olbmuid.

Sus lea lagaš oktavuohta luondduin ja elliiguin ja lea nanus árvvuidis dáfus. Sámeálbmot Bellodagas/Samefolkets Parti atnit gudnin ja leat vuollegaččat go min válljejit.

Ovttas mii rievdadat ja ovttas rahčat servodaga heajumusaid ovddas.