Ole Sammol Buljo

Idag presenterer Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti sin kandidat nr. 10 i Davviguovllu/Nordre Valgkrets, Ole Sámmol Buljo! Ole Sámmol er født og oppvokst i Kautokeino/Gouvdageaidnu. Han bor nå i Áltá/Alta.Ole Sámmol jobber som lærer. Han er vokst opp i reindriften og opptatt av at den må styrkes og bevares. Som lærer jobber Ole Sámmol for å ivareta, styrke og videreføre samisk språk og kultur. Ole Sámmol står opp mot urett og jobber for et bedre fellesskap. Han er empatisk og inkluderende. Han ser mennesket for hva det er og jobber for at hver enkelt finner sin plass i den jobben han gjør. Mennesket er født med like muligheter og skal ha like rettigheter uansett hvem du er og hvor du er født.Ole Sámmol er omsorgsfull og han er en som sprer godt humør både på jobb og i sitt daglige virke. Vi i Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti mener at det at du er på vår liste styrker oss. Vi gleder oss til valgkampen med deg og de andre flotte folkene på listen. Vi ser at med deg på laget, øker sjansen for å lykkes i den jobben vi har foran oss. Representasjon på Sametinget i Davviguovllu/Nordre Valgkrets.


Dákko dađis muitalat eanet listaevttohasa birra.