Styrer og utvalg i Sámeálbmot Bellodat/ Samefolkets Parti

Her presenterer vi oversikt over landsstyret, styrene i lokale partilag og diverse utvalg i Sámeálbmot Bellodat/ Samefolkets Parti

Landsstyret

Leder:                       Birger Nymo, Oslo
Nestleder:                Inga Ravna Eira, Karasjok
Styremedlemmer:  Kirsten Harila, Nesseby
                                  Odd Inge Sandberg, Tromsø
                                  Inger Anne Gaup, Alta
Sametingsgruppa: Ann-Elise Finbog, Oslo


Karasjok Sámeálbmot Bellodat/ Karasjok Samefolkets Parti

Leder:                       Eli Dalseng
Nestleder:                John Nystad

Styremedlemmer:  Ánne Káre Kemi
                                  Kjell Olav Guttorm


Álta Sámeálbmot Bellodat/ Alta Samefolkets Parti

Leder:                         Klemet Anders Sara
Nestleder:                  Merete Kurrak
Styremedlemmer:    Mikkel N. M. Eira
                                     Solbjørg Kurrak
                                     Per Anders A. Sara

Romsa Sámeálbmot Bellodat/ Tromsø Samefolkets Parti

Leder:                      Odd Inge Sandberg
Nestleder:               Anna Ciucka Sjursen
Styremedlemmer: Gøran Stensrud
                                  Jon Arne Jørstad

Vararepresentanter til landsstyret

1. Kato Johansen Oslo 
2. Svein Arild Mienna, Àvjovarri 
3. Simen E. Marjavara Nesseby 
4. Robert Vars-Gaup Vesthavet 
5. Ingrid Frivold-Storli Oslo Oslo Sámeálbmot Bellodat/ Oslo Samefolkets Parti

Leder:                         Ann-Elise Finbog
Nestleder:                  Ragnhild Somby
Styremedlemmer:     Jens Bakkejord
                                     Gerd Fleischer
                                     Birgit Somby

Unjarga Sámeálbmot Bellodat/ NessebySamefolkets Parti

Leder:                    Berit Ranveig Nilsen
Nestleder:             Bjørg Guttorm
Styremedlemmer: Einar Roska