Per Anders Sara

Idag presenterer Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti sin kandidat nr. 9 i Davviguovllu/Nordre Valgkrets, Per Anders Andersen Sara! Per Anders er født og oppvokst i Suodnji/Áisaroaivi og bor nå i Álta/Alta. Per Anders er oppvokst i reindrifta og har tilknytning til reindriftsdistriktet 22 Fitjar. Han er opptatt av at forholdene legges til rette for at reindrifta skal styrkes-og utvikles. Per Anders jobber i Bring posten. Han er tillitsvalgt i Fagforbundet for transport i Alta og Tana-regionen. Per Anders er også opptatt av at kystfiske får bedre livsvilkår i utøvelsen av sitt daglige virke. Per Anders mener større bevilgninger må stilles til rådighet for styrking av det samiske språket spesielt i de store byene. Per Anders er solidarisk og jobber for at de svakeste i samfunnet skal få bedre kår. Han er en rettferdig og inkluderende mann. Vi i Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti vet at du er en viktig ressurs for oss. Med din humor, lune blikk og gode oversikt over det samiske samfunnet vil valgkampen med deg bli spennende og fruktbar. Og vi vet at med din styrke og medvirkning er vi ett skritt nærmere målet. Representasjon i Davviguovllu på Sametinget.


Dákko dađis muitalat eanet listaevttohasa birra.