Per Bjørn Lakselvnes

Idag presenterer Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti sin kandidat nr. 12 i Gáisi, Per Bjørn Lakselvnes! Per Bjørn er født og oppvokst i Lakselvbukt og bor fortsatt der. Per Bjørn er opptatt av språk og har vært styremedlem i Gáisi språksenter i mange år. Per Bjørn er også opptatt av at nå må Samisk Hus i Tromsø på plass. Han har sittet på Sametinget for NSR og har nå tatt overgang til Samefolkets Parti, noe vi er veldig glad for. Per Bjørn er en forkjemper for barn og unge og for at det samiske språket må bestå. Han er solid, han er empatisk,han er solidarisk og han har lang erfaring i det samepolitiske liv. Vi i Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti er glad for å ha en solid senior med oss. Det samiske samfunnet trenger barn, unge og vi trenger våre eldre med på laget. Du vil være en stor ressurs for oss og vi ser frem til en knall valgkamp med deg.


Odne oahpásmuvvat Sámeálbmot Bellodaga/ Samefolkets Parti Gáissi 12. saji evttohasain, Per Bjørn Lakselvnes!

Per Bjørn lea riegádan ja bajásšaddan Moskaluovttas ja ássá ain doppe. Per Bjørnas lea giella lahka váimmu ja son lea leamaš Gáissi giellaguovddáža stivralahttun máŋggaid jagiid.

Per Bjørn bargá maiddái dan ovdii ahte Sámeviessu ásahuvvošii Romsii. Son lea leamaš Sámedikkis NSR ovddas ja lea dál sirdán Sámeálbmot Bellodahkii, man dihtii mii leat hirbmat ilus.

Per Bjørn čuollá mánáid ja nuoraid beali ja ahte sámegiella seailluhuvvošii. Son lea nanus, son lea empáhtalaš, son lea solidáralaš ja son lea guhká leamaš sámepolitihkas mielde.

Sámeálbmot Bellodagas/Samefolkets Parti leat ilus go mis lea nana senior min gaskkas. Sámi servodat dárbbaša mánáid, nuoraid ja mii dárbbašat min eallilan olbmuid leat minguin ovttas. Don leat stargadis resursan midjiide ja illudat buori válgagižžui duinna.