Per Heimly

Vi presenterer Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti kandidat nr.3, Per Heimly! Per er født og oppvokst i Duorga/Snubba, Nordland kommune. Per kom inn i våre liv som et friskt pust og ble med oss for å kjempe for en kandidat til Sametinget i 2017. Og - vi klarte det! Ikke minst takket være Pers innsats, med fantastiske bilder, gode idéer og en eksepsjonell innsatsvilje. Pers hjertesak var - og er, et Samisk Praktbygg i hovedstaden; som inkluderer kunst, museal virksomhet, barn, ungdom, konserter og inkluderer det samiske i ett bygg. Per er reflektert, han er rettferdig og han er inkluderende. Han er også flink til å leve, her og nå! Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti er ydmyk og takknemlig for at du fortsatt er med. Sammen er vi dynamitt og valgkampen vår kommer til å bli forrykende.


Odne oahpásmuvat Sámeálbmot Bellodaga/Samefolkets Parti 3.saji evttohasain Per Heimly

Per lea riegádan Duorggas/Snubba Nordlándda fylkkas.

Per bođii min gaskii nana buorredáhtuin ja movttain ja searvvai minguin rahčat fidnet áirasa Sámediggái jagis 2017. Ja - dan gal nákciimet! Olu giitosat dan ovddas maid Per barggai, rámálmas govaiguin, buriid jurdagiiguin ja duođaid áŋgirvuođain.

Per váibmoášši lei- ja lea ain, čalbmáičuohcci sámi mearkavisti oaivegávpogis; mii čohkke dáidaga, museála doaimma, mánáid, nuoraid, konsearttaid ja fátmmasta buot sámi seamma vistái.

Per lea jurddašeaddji, son lea vuoiggalaš ja fátmmasteaddji. Son lea čeahppi eallitge, dás ja dál!

Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti lea vuollegaš ja giitevaš go ain leat fárus. Ovttas leat dynamihtta ja min válgagižžu šaddá issorassan.