Per Mikkelsen Utsi

Idag presenterer Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti sin kandidat nr. 3 i Davviguovlli/Nordre valgkrets, Per Anton Mikkelsen Utsi! Per Anton er født og oppvokst i Máze/Masi og bor nå i Áltá/Alta. Per Anton jobber som ambulansearbeider. Han har videreutdanning i paramedic og er også helsefagarbeider. Per Anton jobber for at det skal utdannes mer helsepersonell som er samiskspråklige. Han er også en av våre kandidater som solidariserer med de svake i samfunnet og vil jobbe for at alle samer skal kunne kommunisere på samisk i møte med skole, arbeidsliv og helsevesen. Per Anton er solid, samfunnsengasjert og rettferdig. Vi i Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti synes det er viktig og bra at du er med oss. Du representerer en styrke og en ny dimensjon i det samiske samfunnet. Med deg som en solid og stø støttespiller øker vår sjanse til å nå vårt mål. En representant for folket i Davviguovlli/Nordre Valgkrets.


Odne oahpásmuvvat Sámeálbmot Bellodaga/ Samefolkets Parti Davviguovllu válgabiire 3. saji evttohasain Per Anton Mikkelsen Utsi!

Per Anton lea riegádan ja bajásšaddan Mázes, ja ássá dál Álttás. Per Anton bargá ambulánsabargin. Sus lea joatkkaoahppu paramedicas ja lea maiddái dearvvasvuođafágabargi. Per Anton bargá dan ovdii ahte galggašedje eanet sámegielhállit gazzat dearvvasvuođabargi oahpu. Son lea maiddái okta min evttohasain guhte lea solidáralaš servodaga heajumusaiguin ja dáhtošii ahte buot sápmelaččat galggašedje beassat gulahallat sámegillii deaivvadettiin skuvllain, bargoeallimiin ja dearvvasvuođadoaimmahagain.

Per Anton lea nanus, servodatberošteaddji ja vuoiggalaš. Sámeálbmot Bellodaga/Samefolkets Parti mielas lea dehálaš ja buorre go leat min gaskkas. Don ovddastat nannodaga ja ođđa beali sámi servodagas.

Ovttas duinna nana ja starga doarjjan lassána min vejolašvuohta joksat mihttumet. Davviguovllu/Nordre válgabiire olbmuid ovddasteaddj.