Robert Vars Gaup

Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti presenterer idag sin 1.kandidat i Vesthavet valgkrets, Robert A Vars-Gaup ! Robert er født i Lillehammer, men vokst opp i Harstad og Ballangen. Han vokste opp i reindrifta og har eget reinmerke. Robert er bærer av den samiske noaide-tradisjonen, som ble gitt ham ved arv og har representert det samiske folket ved urfolksseremonier i forskjellige anledninger. Robert er nært knyttet til naturen og har et sterkt ønske om å bevare urfolks kunnskap/kultur. Han er god på mellommenneskelige relasjoner og sterkt opptatt av de svakeste i samfunnet. Robert er karismatisk, han er inkluderende og ydmyk i sitt møte med mennesker. Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti ser det som en stor styrke at du er med på laget og med din menneskelige innsikt vil du utgjøre en forskjell. Vi gleder oss til valgkamp med deg!


Odne oahpásmuvvat Sámeálbmot Bellodaga/ Samefolkets Parti Viesttarmeara válgabiire 1. saji evttohasain, Robert A Vars Gaup.

Robert lea riegádan Lillehammeris, muhto bajásšaddan Hárstáks ja Bállagis. Son šattai bajás boazodilis ja sus lea boazomearka.

Robert guoddá sámi noaidevieru, maid son árbii ja lea ovddastan sámeálbmoga eamiálbmotmeanuiguin máŋgga dilálašvuođain. Robertas lea lagas oktavuohta lundui ja sus lea nana dáhttu seailluhit eamiálbmogiid máhtu/kultuvrra.

Son hálddaša bures olbmogaskasaš relašuvnnaid ja berošta garrasit servodaga heajumusain. Robert lea geasuheaddji, son lea fátmmasteaddji ja vuollegaš deaivvadettiin olbmuiguin.

Sámeálbmot Bellodaga/Samefolkets Parti mielas nannet don min sakka go leat min searvvis ja du olmmošlaš ipmárdus lasiha midjiide juoga. Illudat duinna leat ovttas válgagiččus.