Svein Arild Mienna

Idag presenterer Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti sin kandidat nr. 2 i Ávjovárri, Svein Arild Mienna! Svein Arild er født og oppvokst i Gouvdageidnu/Kautokeino og bor nå i Máze/Masi. Svein Arild har utdannelse innen medieproduksjon(Hifm) og er utdannet barnehagelærer ved Universitetet i Tromsø. Han jobber nå som barnehagestyrer i vikarstilling i Máze. Svein Arild brenner for samiske barns oppvekstvilkår. Han er opptatt av at språket og kulturen styrkes -og utvikles. Svein Arild driver også med duodji og jobber for at samiske næringer skal få gode utviklingsmuligheter. Svein Arild er en snill, lojal og lyttende person. Vi i Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti vet at med deg på laget vil vi lykkes. Du og alle våre unge som nå er med oss i valgkampen vil sørge for at partiet når sitt mål. Representasjon fra Ávjovárri på Sametinget.


Odne oahpásmuvvat Sámeálbmot Bellodaga/ Samefolkets Parti Ávjovári válgabiire 2. saji evttohasain Sven Arild Mienna.

Svein Arild lea riegádan ja bajásšaddan Guovdageainnus ja ássá dál Mázes. 

Svein Arild lea oahpu gazzan mediebuvttadeamis (Hifm) ja lea oahppan mánáidgárdeoahpaheaddji Romssa Universitehtas. Dál son bargá boddosaš mánáidgárdejođiheaddjin Mázes. Svein Arild dáhtošii buoridit sámi mánáid bajásšaddandili. Son berošta das ahte giella ja kultuvra nannejuvvo ja ovdánahtto. Svein Arild duddjoge ja bargá dan ovdii ahte sámi ealáhusain galget leat buorit ovdánanvejolašvuođat. Svein Arild lea šiega, lojála ja guldaleaddji olmmoš. Sámeálbmot Bellodagas diehtit ahte go don leat min searvvis, de mii lihkostuvvat. Don ja buot min nuorat geat dál leat min mielde válgagiččus fuolahit ahte bellodat juksá mihtus. Ávjovári ovddasteaddji Sámediggái.