Torger Máhtte Somby Sandvik

Idag presenterer Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti sin kandidat nr. 12 i Ávjovárri, Torger Máhtte Somby Sandvik Torger er født i Guovdageidnu/Kautokeino og oppvokst i Álta/Alta og Kárášjohka/Karasjok. Han bor nå i Kárášjohka. Torger er opptatt av gode og trygge oppvekstvilkår for barn og ungdom. Han ønsker å styrke det samiske språket og at alle barn skal ha rett på undervisning i - og på samisk. Torger vil også jobbe for at våre eldre får en verdig alderdom Psykisk helse må prioriteres og styrkes i helsevesenet. Han er imot vindkraft og at giftig gruveavfall dumpes i fjorder. Torger er lun, behagelig og inkluderende. Han er samfunnsengasjert og solidarisk. Vi i Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti vet at du er med på å styrke samholdet på listen vår. Med din evne til å inkludere, skape god stemning og ditt engasjement for det samiske er du en stor ressurs. Du vil være med og legge til rette for valgkampen, delta og jobbe for at vi klarer målet vårt. Representasjon på Sametinget i Ávjovárri!


Odne oahpásmuvvat Sámeálbmot Bellodaga/ Samefolkets Parti Ávjovári válgabiire 12. saji evttohasain, Torger Máhtte Somby Sandvik. Torger lea Guovdageainnus riegádan ja bajásšaddan Álttás ja Kárášjogas. Dál son ássá Kárášjogas. Torger berošta buriid ja oadjebas bajásšaddandiliin mánáide ja nuoraide. Son dáhtošii nannet sámegiela ja ahte buot mánáide galggašii leat vuoigatvuohta oahpahuvvot sámegielas ja sámegillii. Torger áigu maiddái bargat dan ovdii ahte min boarrásat ožžot árvosaš boarisvuođa. Psyhkalaš dearvvasvuohta galggašii dearvvasvuođadivššus vuoruhuvvot ja nannejuvvot. Son lea vuostá bieggafámu ja ahte mirkko ruvkebázahusat báhcet vuonaide. Torger lea jaskat, guoibmái ja fátmmasteaddji. Son lea servodatberošteaddji ja solidáralaš. Sámeálbmot Bellodagas diehtit ahte don nannet min listta oktavuođa. Du čehppodagain goallostit, loktet miellalági ja du bargomovttain leat nana resursan. Don leat fárus láhčimin dili válgagižžui, oasálastimis ja bargamis min mihtu ovdii. Ovddastit Ávjovári Sámedikkis.