Vegard Holtås

Vi presenterer Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti 11.plassen på lista, Vegard Holtås. Vegard er 21 år. Han er født og oppvokst i Bergen, men slekta kommer fra Kjønna, Tjeldsund kommune. Han tar lektorutdanning med master i nordisk, Universitetet i Bergen. Ved siden av jobber han som kirketjener og vaskehjelp. Sitter i lokallagsstyret i Rødt i Bergen. Jobber nå for å ta tilbake språket som ble borte fra familien. Vegard er imøtekommende, solidarisk og har et skarpt hode. Han er kjapp i replikken og god på å fronte egne meninger. Vegard brenner for at mennesker er like mye verdt, uansett hvor i verden du kommer fra. Urett mot en er urett mot alle. Vegard; Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti ser det som en styrke for oss at du er med på laget. Vi gleder oss til å bli bedre kjent med deg og at vi sammen leverer en forrykende valgkamp!


Odne oahpásmuvat Sámeálbmot Bellodaga/Samefolkets Parti 11.saji evttohasain Vegard Holtås.

Vegard lea 21 jahkásaš. Son lea riegádan ja bajásšaddan Bergenis, muhto sohka lea Kjønnas, Dielddanuori/Tjeldsund gielddas eret. Sus lea lektoroahppu davviriikkalaš gielaid masteriin, Bergen universitehtas. Lassin son bargá girkobálván ja bassanveahkkin.

Son lea Rødt báikesearvestivrras Bergenis. Son dál rahčá máhcahemiin giela mii bearrasis jávkkai. Vegard lea olmmošaddjái, solidáralaš ja vitmat. Son lea jođán vástidastit ja čeahppi čuollat oaivilis beali.

Vegard mielas leat olbmot seamma árvosaččat, gos máilmmis dal bođežit. Vearrivuohta soapmása vuostá lea vearrivuohta buohkaid vuostá.

Vegard; Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti mielas lea midjiide givrodahkan ahte leat min fárus. Mii illudat duinna buorebut oahpásmuvvat ja ahte mii ovttas fuolahat issoras válgagičču.