Velkommen til Sámeálbmot Belleodat/ Samefolkets Parti

Sámeálbmot Belleodat/Samefolkets Parti (SáB/SfP) ble stiftet i 1998.

Forløperen til SáB/SfP var Samefolkets liste som ble etablert i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget i 1962. Formålet med Samefolkets liste var å ha et samepolitisk verktøy i forbindelse med de lokale valgene, i første rekke i Finnmark.

Samefolkets liste fungerte godt som et samepolitisk valgverktøy for de lokale valgene. Men etter hvert viste det seg at behovene ble endret, og man igangsatte arbeidet med å endre Samefolkets liste til et politisk parti.

Dette arbeidet startet på 1990 - tallet, og i 1998 ble SáB/SfP etablert.

Formålet med det nye samepolitiske partiet var at man skulle kunne stille liste til både lokale og nasjonale valg. Partiet stille lister til sametings-valget der vi har representasjon, kommunevalg, der vi har hatt- og fortsatt har representanter i enkelte kommuner, Vi har også stilt lister til Fylkestingsvalg og Stortingsvalg. I Finnmark fylkesting har vi i flere perioder hatt representasjon.

Sámeálbmot Belleodat/Samefolkets Parti vil også i fortsettelsen stille lister til Sametingsvalg, Kommunevalg, Fylkestingsvalg og Stortingsvalg.